Tìm hiểu về Web Service

Web Services (WS) dùng để chuyển đổi một ứng dụng thông thường sang một ứng dụng web. Đồng thời nó cũng xuất bản các chức năng của mình để mọi người dùng internet trên thế giới đều có thể sử dụng thông qua nền tảng web.
Nền tảng cơ bản của WS là XML + HTTP.
Bất cứ một ứng dụng nào cũng đều có thể có một thành phần WS.
WS có thể được tạo ra bằng bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

1. Khái niệm

 •  WS là những thành phần ứng dụng.
 •  WS truyền thông bằng cách sử dụng các giao thức mở.
 •  WS là các ứng dụng độc lập và tự mô tả chính nó.
 •  WS có thể được tìm thấy bằng UDDI.
 •  WS có thể được dùng bởi các ứng dụng khác.
 •  XML là ngôn ngữ nền tảng của WS.

2. Cách thức hoạt động

 •  Nền tảng cơ bản của WS là XML + HTTP.
 •  XML cung cấp một ngôn ngữ mà có thể được sử dụng giữa ngôn ngữ lập trình và các nền tảng khác. Đồng thời, nó còn có thể được dùng để mô tả những thông điệp và chức năng phức tạp.
 •  Giao thức HTTP là giao thức được sử dụng nhiêu nhất trong các giao thức trên internet.
 •  Nền tảng của WS bao gồm các thành phần:
  SOAP (Simple Object Access Protocol): Giao thức truy cập đối tượng đơn giản.
  UDDI (Universal Description, Discovered and Integrated).
  WSDL (Web Services Description Language): Ngôn ngữ mô tả WS.

3. Tại sao lại sử dụng WS?

Một vài năm trước đây, WS không được nhiều người chú ý đến (vì tốc độ của nó không đủ nhanh).

3.1. Khả năng tương tác được ưu tiên cao nhất
Trong khi hầu hết các nền tảng có thể truy cập web bằng các trình duyệt web thì một số khác lại không thể tương thích được. Và để các nền tảng này có thể làm việc được với nhau, các ứng dụng web được ra đời.
Ứng dụng web là các ứng dụng đơn giản chạy trên web. Chúng được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về trình duyệt web và có thể được sử dụng bởi bất cứ một trình duyệt hay một nền tảng nào.

3.2. WS nâng tầm các ứng dụng Web
Bằng cách sử dụng WS, những ứng dụng của chúng ta có thể xuất bản các chức năng cũng như nội dung của nó đến mọi người dùng internet trên thế giới.
WS sử dụng XML để mã hóa và giải mã dữ liệu, và dùng SOAP để chuyển tải các dữ liệu này (bằng cách sử dụng các giao thức mở).
WS có thể kết nối Windows Server và UNIX Server lại với nhau.

3.3. WS có hai cách dùng
Tái sử dụng các thành phần ứng dụng
Có nhiều lý do khiến một ứng dụng được dùng thường xuyên. Vì thế làm cách nào để một ứng dụng có thể được sử dụng lại nhiều lần?
WS có thể cung cấp các thành phần ứng dụng như: chuyển đổi các đơn vị tiền tệ, dự báo thời tiết, hoặc thậm chí là việc dịch ngôn ngữ.
Kết nối các phần mềm sẵn có
WS có thể giải quyết vấn đề tương tác giữa các ứng dụng khác nhau bằng cách cho phép các ứng dụng này liên kết các dữ liệu của chúng lại với nhau.
Với WS, chúng ta có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và các nền tảng khác nhau.

4. Nền tảng WS
WS bao gồm 3 thành phần cơ bàn, đó là: SOAP, WSDL, và UDDI.

4.1. SOAP
SOAP là một giao thức dựa trên nền XML cho phép ứng dụng trao đổi các thông tin thông qua HTTP.
Nói cụ thể hơn thì SOAP là một giao thức dùng để truy cập các dịch vụ web.

 •  SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol.
 •  SOAP là một giao thức truyền thông.
 •  SOAP là một định dạng dùng để gửi đi các thông điệp.
 •  SOAP được thiết kế để giao tiếp thông qua internet.
 •  SOAP là một nền tảng độc lập.
 •  SOAP là một ngôn ngữ độc lập.
 •  SOAP dựa trên nền tảng XML.
 •  SOAP rất đơn giản và có thể mở rộng.
 •  SOAP cho phép chúng ta vượt qua bức tường lửa (firewall).
 •  SOAP là một tiêu chuẩn W3C.

4.2. WSDL
WSDL là một ngôn ngữ dựa trên nền XML dùng để định vị và mô tả WS.

 •  WSDL là viết tắt của Web Services Description Language.
 •  WSDL dựa trên nền tảng XML.
 •  WSDL được dùng để mô tả WS.
 •  WSDL được dùng để định vị WS.
 •  WSDL là một tiêu chuẩn W3C.

4.3. UDDI
UDDI là một thư mục dịch vụ, nơi mà chúng ta có thể đăng ký và tìm kiếm các dịch vụ web.

 •  UDDI là viết tắt của Universal Description, Discovery and Integration.
 •  UDDI là một thư mục dùng để lưu trữ thông tin về các dịch vụ web.
 •  UDDI là một thư mục các giao diện dịch vụ web được mô tả bởi WSDL.
 •  UDDI giao tiếp thông qua SOAP.
 •  UDDI được xây dựng để góp phần vào nền tảng Microsoft .NET.

Nguyễn Bảo Quang dịch từ w3school.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s